Om OPENspace

OPENspace – forum for kunst, tro og eksistens

OPENspace arbejder for at fremme:

  • refleksion over sammenhængen mellem kunst, tro og eksistens
  • fællesskab omkring udfoldelse af kreativitet og kristen spiritualitet
  • mulighed for netværksdannelse for kunstudøvere

OPENspace’ værdier:

  • Eksperimenteren, der gør større
  • Åbenhed, der anerkender
  • Tryghed, der giver frihed
  • Spiritualitet, der søger dybere

 

Uddybet vision

At skabe rum for fællesskab mellem mennesker interesserede i kunst, eksistens og den kristne tro på tværs af alder, erfaring, kunstretning, kulturel baggrund, evt. kirkeligt ståsted m.v. Vi søger mangfoldigheden.

  • At give sprog for og skabe refleksion omkring trosrelaterede og eksistentielle temaer, spørgsmål, og erfaringer forbundet med det at være kunstudøver.
  • At opmuntre og inspirere mennesker til at integrere tro og den kunstneriske proces i deres liv, til gavn for dem selv og andre mennesker i samfundet.
  • At fremme relationer mellem kunstudøvere i Danmark og resten af Skandinavien.