Om OPENspace

OPENspace – forum for kunst, tro og eksistens

OPENspace arbejder for at fremme:

 • refleksion over sammenhængen mellem kunst, tro og eksistens
 • fællesskab omkring udfoldelse af kreativitet og kristen spiritualitet
 • mulighed for netværksdannelse for kunstudøvere

OPENspace’ værdier:

 • Eksperimenteren, der gør større
 • Åbenhed, der anerkender
 • Tryghed, der giver frihed
 • Spiritualitet, der søger dybere

Bestyrelsen for OPENspace

 • har det overordnede strategiske ansvar for forummet og dets udvikling og for dets teologiske linje og bredde
 • arbejder for, at OPENspace’ værdier i praksis kendetegner forummets profil; at værdierne løbende omsættes blandt deltagerne og gennemsyrer foreningens aktiviteter
 • giver ledelsesmæssig sparring til arrangørgrupperne
 • kan bidrage som foredragsholdere, procesfacilatatorer og skribenter på artikler, kronikker, klummer, mm.

Bestyrelsen for OPENspace består af:

Dorte Kappelgaard (formand)

Anne Marie (Rie) Andersen (næstformand)

Karsten Auerbach (medlem)

Vakant (kasserer)

OPENspace er medlemsgruppe i Økumenisk Ungdom og har sit teologiske ståsted her.

Uddybet vision

At skabe rum for fællesskab mellem mennesker interesserede i kunst, eksistens og den kristne tro på tværs af alder, erfaring, kunstretning, kulturel baggrund, evt. kirkeligt ståsted m.v. Vi søger mangfoldigheden.

 • At give sprog for og skabe refleksion omkring trosrelaterede og eksistentielle temaer, spørgsmål, og erfaringer forbundet med det at være kunstudøver.
 • At opmuntre og inspirere mennesker til at integrere tro og den kunstneriske proces i deres liv, til gavn for dem selv og andre mennesker i samfundet.
 • At fremme relationer mellem kunstudøvere i Danmark og resten af Skandinavien.