OPENspace på Korsvejsforum 2014

Denne sommer holdt OPENspace ikke en sommercamp, men bidrog med kunst, kreative workshops og samtaler om kunst, tro og eksistens på det danske Korsvejsforum 2014. Hvad sker der, når man forener kunst, tro og eksistens fra OPENspace med vejviserne i bevægelsen 10’Korsvej – ’søge Jesus Kristus’, ’bygge fællesskab’, leve enklere’ og ’fremme retfærdighed’ – i fire døgn? Det ville vi gerne undersøge!

Korsvejsforum var fem dage med liturgiske morgen- og aftenmesser, fællesskab mellem børn og voksne, undervisning, seminarer, koncerter, dans og natur. Temaet ’Slå rødder!’ gik igen på tværs af programmet og fik liv både i undervisning og gennem kunst og kreativ udfoldelse i løbet af dagene. Og halløj, de forskellige dele af programmet spillede virkelig sammen og forstærkede hinanden, lød tilbagemeldingerne!

Mødesalen som kunstens legeplads

21Penselstrøg og store armbevægelser bag Gunni Bjørsteds undervisning – billedkunstner Karsten Auerbach kreerede mennesker, osteklokker, jordkloder og træer med frugt. Malerierne blev senere solgt på auktion til fordel for et gadebørnsprojekt i Indien. Flere malerier blev købt af forældre til børn, som havde fået et særligt forhold til dem. Vi andre kunne også male med. Tre store masonitplader var modtagelige for deltagernes kunstneriske udfoldelser i pauserne.

Workshops

OPENspace bidrog med en række workshops, som man kunne dukke op til om eftermiddagen:

Under workshoppen ’Hånd & Værk’ ved Rie Andersen, Karsten Auerbach og Dorte Kappelgaard blev deltagerne inddelt i hold, der på skift prøvede at arbejde med collage, landart (kunst af materialer fra naturen) og skriveøvelser med afsæt i en bunke rigtige rødder. Til sidst skulle hver gruppe skabe et samlet produkt med et eller flere af de tre udtryk. De fik en række benspænd: Deres kunstværk skulle have en12 titel på ét ord, involvere krop, involvere bevægelse, have noget med rødder at gøre og kunne fotograferes. Det kom der opfindsomme installationer ud af.

På workshoppen ’Rodnet under lup – en workshop om kreativ skrivning’ ved Marija Krogh Iversen kunne man lære at udnytte det potentiale, der knytter sig til den spontane skrivefase gennem oplæg, skriveøvelser, feedback og tid til fokus og fordybe. Omdrejningspunktet var det at have rødder i Gud og ens sansbare omverden.

På ’Liturgisk eksperimentarium’ ved Dorte Kappelgaard blev gudstjenestens liturgi (gudstjenestens led) som et interaktivt, mystisk drama under en gåtur i naturen. Efterfølgende skabte deltagerne nye liturgiske udtryk med performative sæbebobler som en tolkning af gudstjenesteleddet ’Hellig, hellig hellig’ og synkroniseret kropslig udfoldelse som respons på bortsendelsen efter nadveren.

De spontane samtaler

En vigtig dimension af at være OPENspace på Korsvejsforum var at tage 1os tid til samtaler med deltagere, der er optaget af kunst. Der blev skabt nye forbindelser, der blev drømt, der blev givet sparring, og der blev bedt. Vi møder ofte dem, der har mest brug for OPENspace én ad gangen. Mange har ikke andre at dele deres interesse for kunst, tro og eksistentielle spørgsmål med. Ved at være til stede i helt forskellige sammenhænge møder vi ligesindede, der ikke vidste, at der fandtes fællesskaber med det fokus. På de tidspunkter opleves det særligt meningsfuldt at være OPENspace.

Hvad kom der ud af samarbejdet?

Hvad kom IMG_0251der ud af at være en del af Korsvejsforum 2014? For det første er det oplagt for OPENspace at være i dialog med andre spiritualitetsudtryk – og værdierne i Korsvej og i OPENspace passer godt sammen. For det andet gav det langt flere mennesker mulighed for at beskæftige sig med krydsfeltet kunst, tro og eksistens og for enkelte at finde ind i et uventet fællesskab med ligesindede. For det tredje gjorde det det muligt at mødes i flere dage uden det store forarbejde som det kræver at arrangere en fuld OPENspace camp.

Se flere fotos på facebook her.